SVETOVNI ETOS: globalno in lokalno

Oblikovanje in prelom: Karolina Štuhec Meglič
Naslovnica in ovitek: Marko Pogačnik in Karolina Štuhec Meglič
Lektorirala: Špela Čekada Zorn
Nemški povzetki: Albert Smrečnik
Lektoriranje nemščine: Magda Korbar
Slika na zadniji strani naslovnice: © Peter Baxter/123rf.com
Založba in tisk: PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o. 
Izdano za: Gibanje Svetovni etos Slovenija

www.svetovnietos.si
info@svetovnietos.si

15,00 €/kos z DDV + poštnina

Naročilo za knjigo pošljite na e-naslov info@partnergraf.si

GALERIJA
  • Golbalno in lokalno_Page_0
  • Golbalno in lokalno_Page_1
  • Golbalno in lokalno_Page_2
  • Golbalno in lokalno_Page_3
  • Golbalno in lokalno_Page_4
  • Golbalno in lokalno_Page_5
  • Golbalno in lokalno_Page_5
PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o., Gasilska 3, 1290 Grosuplje, T: 01 7861 177, info@partnergraf.si